Anne Birgitte Thomas Nordal

Anne Birgitte Thomas Nordal

Arbeidserfaring

2019-12 Lommelegen.no
Frilanser artikler om hudsykdommer
Skriver artikler om hudsykdommer for Lommelegen.no
2019-08 Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Overlege hudpoliklinikken
30% stilling
2019-08 Hudklinikken Jon Langeland
Hudlege
2018-02 – 2019-07 Haukeland universitetssykehus, Hudavdelingen
Konstituert overlege
2014-11 – 2018-01 Haukeland universitetsykehus, Hudavdelingen
Lege i spesialisering
I foreldrepermisjon deler av 2016
2014-05 – 2014-10 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Lege i spesialisering, hudavdelingen
2014-01 – 2014-05 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Konstituert overlege, revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling.
2012-08 – 2013-12 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Lege i spesialisering, revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling
2009-08 – 2013-03 Helse Fonna, Haugesund sjukehus
Lege i spesialisering, medisinsk avdeling
Ett års vikariat fra 08.2009 – 08.2010. Deretter fast 5 års stilling. Morspermisjon til August 12.
Deretter ett år permisjon fra stillingen. Sagt opp mars 2013.
2009-02 – 2009-08 Vågå helsesenter
Turnuslege, distriksttjeneste
Turnuslege
2008-02 – 2009-02 Sykehuset Innlandet, Lillehammer sykehus
Turnuslege, sykehus
Sykehustjeneste, medisinsk avdeling 6 mnd, kirurgisk avd, 6 mnd.
2007-07 – 2007-09 Tønsberg sykehus, nevrologisk avdeling
Assistentlege vikar
Sommerjobb nevrologisk avdeling, Tønsberg sykehus.
2006-07 – 2006-09 Lovisenberg sykehus, Psykiatrisk avdeling
Assistentlege vikar
Assistentlegevikar akuttpsykiatrisk avdeling, sommerjobb.

Utdanning

2009-02 ‑ 2009-08 Vågå helsesenter
Turnuslege
Distrikt turnustjeneste Vågå kommune, med selvstendig vaktarbeid.
2008-02 ‑ 2009-02 Lillehammer sykehus
Turnuslege
Turnustjeneste, 6 mnd medisinsk avdeling og 6 mnd. kirurgisk avdeling.
2001-08 ‑ 2007-06 Jagiellonian universitet, Krakow, Polen
Cand. Med.