Hudkreft

Hudkreft og celleforandringer– basalcellekarsinom («ufarlig hudkreft), plateepitelkarsinom(overflatecellekreft) og melanom(«føflekk-kreft») er de vanligste.

Solar keratose – er en celleforandring som er forstadium til plateepitelkarsinom, men svært få av disse celleforandringene utvikler seg til hudkreft .

Det er i dag gode holdepunkter for at de fleste typene hudkreft i stor grad har sammenheng med eksponering for ultrafiolettlys, inklusive solarium.

Hudkreft kan lettest unngås ved moderasjon med soling og solariebruk, regelmessig beskyttelse med klær og solkremer, og dersom de likevel skulle dukke opp, lettest oppdages hos erfarne hudleger som samtidig vet hvordan de best behandles.

Vanligvis er radikal kirurgisk fjernelse å foretrekke, men spesielt vad basalcellekarsinom som ikke kan spre seg (metastasere), benyttes også andre metoder f.eks. fotodynamisk behandling (PDT) for best mulig kosmetisk resultat. Også frysebehandling benyttes spesielt på overflatiske lesjoner på kroppen, hos hudleger med god effekt og liten arrdannelse.

Les mer om basalcellekarsinom her (C05), føflekkreft her(C07) og plateepitelkarsinom her (C06) og solar keratose her (C04)