Pigmentmangel

Pigmentmangel– kan forekomme ved mange hudsykdommer, primært eller sekundært.

Vitiligo er en flekkvis og symmetrisk pigmentmangel der huden ellers ikke har forandringer, dvs ikke flasser kan starte spontant fra barneårene og utvikle seg langsomt eller være stabil over år.

Pityriasis versicolor er en form for soppsykdom som gir flassende hvite flekker på kroppen om sommeren , og de samme flekkene kan bli mørkere enn omgivende hud om vinteren .

Pityriasis alba er et mindre antall flekker med mindre pigment , ofte tørre hos barn på skuldre, overarmer eller kinn og kan være enn form for eksem i familier med atopisk eksem, høysnue , allergi.

Guttat hypomelanose er en form for solskade som viser seg med hvite flekker spesielt på legger og underarmer hos dem som har vært mye soleksponert gjennom livet.

Les mer om vitiligo her(E06) og pityriasis versicolor her(D13)