Blodprøve

Blodprøve

brukes av hudlegen dels for å sjekke at prøver er normale før eller under tablettbehandling for acne(isotretinoin) eller andre medikamenter som benyttes f eks ved poriasisbehandling, men også ved mistanke om infeksjon som borrelia og/ eller andre sykdommer