Mikroskopi

Mikroskopi

benyttes hos hudlegen til å undersøke om det foreligger scabb eller sopp dessuten ved venerologisk undersøkelse på forskjellige bakterier