Sopp-prøve

Soppdyrkning

benyttes for å fastslå både om det i det hele tatt foreligger en soppinfeksjon og evt hvilken type. Enkelte sopparter som f eks den hyppig i Syden katteoverførte Microsporum Canis kan gi et utslett som ser ut som eksem med infeksjon eller brennkopper. Også ved tvil om neglsopp kan en dyrkning være nyttig før tablettbehandling på 3-4 mnd eller lenger igangsettes, selv om dyrkningen noen ganger kan være «falsk» negativ.