Dapson tbl

Dapson tbl – medikament som benyttes mot lepra(spedalskhet) og hudsykdommen dermatitis herpetiformis. Medikamentet kan ha forskjellige bivirkninger bl a på røde blodlegemer, interaksjoner med andre medikamenter og er mulig fosterskadelig.  Derfor bør dapsonbehandling initieres og monitoreres hos lege som har kunnskaper og erfaring med dette.

#dapson, #lepra, #dermatitis_herpetiformis