Allergisk kontaktdermatitt, kosmetikk L23.7

Allergisk kontaktdermatitt, kosmetikk L23.7- kan forekomme som allergi mot et eller flere av de kjemiske stoffene i kosmetikk, hvorav parfymeallergi er viktigst. Men allergi mot stoffer i kremgrunnlaget f.eks. lanolin, mot konserveringsmiddel og hver enkelt av de kjemiske enkeltsubstanser i et kosmetisk preparat er også mulig. For å kartlegge en slik allergi i detalj, kan det være nødvendig med en omfattende utredning på en av avdeling med spesialkompetanse i kontaktallergi.  Alternativt kan man bare teste med det man benyttet f.eks. på armen og hvis tilsvarende reaksjon, unngå det samme preparatet. I tillegg må man teste med evt nytt preparat før bruk og bare holde seg til det man vet at man tåler. Kosmetikk og spesielt parfyme, kan også gi «allergi» sammen med sollys eller solarium; fotokontaktallergi-

#allergi #kontaktallergi #kontaktdermatitt #allergisk_kontaktdermatitt #kosmetikkdermatitt #kosmetikkallergi #parfymeallergi