Borrelia

Borrelia – er en bakterie i spirokjete familien. Bakterien er årsak til flottoverført borreliose som kan affisere alt fra hud til sentralnervesystem og gi ut stort spekter av symptomer. Sykdommen ble først beskrevet på 1970-tallet i USA som Lyme disease. Den hyppigste manifestasjonen er Erythema chronicum migrans.

#borrelia, #borreliose, #lyme_disease, #ecm, #erythema_chronicum_migrans