Botox

Botox – botulinomtoxiner et neurotoxisk protein som lages av bacterien Clostridium botulinum og nær beslektete bakterier. Det hindrer frigjøringen av nevrotransmitteren acetylcholin fra nerveendene mot musklene og dermed forårsakes lokal lammelse av involverte muskler. Tilsvarende kan svettekjertlene f eks i armhulene settes midlertidig ut av funksjon ved blokkering av nerveimpulsene. Infeksjon med bakterien Clostridium botulinum forårsaker sykdommen botulisme.

#botox #botulinumtoksin #rynkebehandling #svette