Bulløs pemfigoid

Bulløs pemfigoid L12.0 – blemmesykdom som rammer eldre og som regel krever behandling med cortisontabletter og andre immundempende medikamenter.

#blemmesykdom, #bulløs_pemphigoid