Eksemprøve

eksemprøve – epicutantest -test på kontaktallergi, dvs stoffer man kommer i direkte kontakt med som nikkel, gummi, parfyme osv. Testingen foregår ved at et utvalg(«Nordisk standard») av stoffer i en bestemt fortynning legges på ryggen ved hjelp av et plaster med små metallskåler, merket opp slik at man vet hvilket stoff som ligger hvor. Plasteret med stoffene fjernes etter 48 timer, avlesning skjer etter 48-72 t. Testen viser utslag på kontaktallergi i form av «cellebundet» immunitet, kalles også type 4 reaksjon. Resultatet av en «positiv» reaksjon som passer med utslettet vil være at man forsøker å unngå stoffet. Noen ganger kan dette medføre jobbskifte, omskolering f.eks. for frisører som reagerer på hårfargingsmidler eller sykepleiere som er allergiske mot gummi og nikkel.

#eksemprøve #lappetest #kontaktallergi #epicutantest