GT-gamma

GT-gamma – blodprøve på leverfunksjon som er spesielt sensitiv på alkoholpåvirkning av leveren og kan gi forbigående utslag uten at det er tegn på vedvarende skade. Normalverdi er under 45-115 avhengig av alder og kjønn.

#gamma_gt #gt #leverprøve