Hodelus

eller pediculosis capitis  – insektunderart, er gråhvit eller brun, langstrakt oval og 2–3 mm lang. Arten suger blod i hodebunnen bare på mennesket,  er smittsomt direkte og indirekte , sees mest hos barn 3-10 år, lettest å se luseegg på hårene. Nix har vært mest brukt , men kan være resistens,  finnes alternative midler på apotek.

#hodelus