Høyfjellssol

Høyfjellssol, kvartslampe, betegnelse på lampe som består av kvartsglass og inneholder kvikksølvdamp. Lampen sender ut ultrafiolett stråling, også kortbølget ultrafiolett lys (UVB), som kan gi forbrenninger og hudkreft.