Impetigo

Impetigo L01.0– “brennkopper” – hudinfeksjon ofte blanding av flere bakterier, men gule stafylokokker hyppigst.

#impetigo, #brennkopper, #hudinfeksjon