Radiodermatitt

radiodermatitt-hudforandringer etter for store doser ioniserende stråler, vanligst etter røntgenbehandling ifm kreftsykdom, med karakteristiske forandringer, av arraktig, blek hud, eventuelt avvekslende med brune pigmenteringer. Man kan se telangiektasier (små utvidete kar), og ofte er det røde, irriterte område med dermatitt. Det dannes ofte sår som har vanskelig for å gro. Hudkreft av type plateepitelcarsinom og basaliom kan utvikles i slike hudområder, og man bør derfor undersøke vedvarende sårdannelser med biopsi med tanke på kreftutvikling.

#radiodermatitt, #stråleskade