Silkis

Silkis – kalsitriol- D-vitamin liknende stoff til behandling av mildere grader, supplement eller vedlikeholdsbehandling av psoriasis