Syfilis

syfilis – kjønnssykdom, forårsaket av smitte med bakterien Treponema Pallidum, ubehandlet kan den bli en generell infeksjon med systemisk affeksjon av indre organer inkl sentralnervesystemet. Kan også arves fra mor til barn. Kjente personer med «tertiær syfilis» skal ha vært Henrik 8. og Karen Blixen. Sykdommen er fra gammelt forbundet med skyld og skam og fremstilles i kunsten f.eks.Edv Munchs bilde(maleri + lito): «Arven». Sykdommen er nå relativt sjelden i Norge, men behandles effektivt med antibiotika.

#syfilis, #på_politilegens_kontor