Ulovlig markedsføring av botox og botoxbehandling – manglende kunnskap om lover og forskrifter?

news_medium

Det er dessverre  en del større aktører innen plastikkirurgi , dermatologi  og «kosmetisk medisin» som ser ut til  ikke å være kjent  med at det er forbudt å markedsføre behandling med og reklamere for behandling med botox. At det også reklameres for behandling med legemiddelet botox på kosmetisk indikasjon som ikke er godkjent av Legemiddelverket gjør ikke saken bedre.

Hvis et legemiddelfirma hadde reklamert for botox eller andre medikamenter til bruk på en ikke godkjent indikasjon, kunne det risikert bøter i millionklassen,  i USA opp til en milliard, så her snakker vi om betydelige beløp.

Siden SLV kun periodevis jakter på botoxsyndere, selv om det tar mindre enn et sekund å finne de ivrigste  botox-crawlerne,  har forbudet og de sanksjonene som har vært gitt så langt, tydeligvis ikke hatt særlig avskrekkende effekt  for de mest profittopptatte.

I hvilken grad denne lettvinte omgang med botox-forskriftene blant en gruppe høyt utdannete,  som tradisjonelt  nyter høy respekt og tillit blant pasienter og publikum,  er uttrykk for generell  autoritetsforakt og ignorering av alle lover og regler vites ikke. 

Men det må kunne antas at  botox- iveren både når det gjelder markedsføring og ellers,  tyder på at mange  i en yrkesgruppe som før var stolte utøvere av en profesjon, nå ser på sitt fag mer som en business og handler deretter.

Legemiddelverket synes fortsatt å tro at den «overdrevne» markedsføringen av botox skyldes uvitenhet («Liten kunskap») (!)

Les selv  hva Statens Legemiddelverk skriver om saken :

Forbud mot reklame til allmennhet for reseptbelagte legemidler

Reklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten. Et kjent eksempel på dette er reklame for Botox.

Lovverk: Legemiddelforskriften, § 13-5

Ulovlig reklame for Botox
Legemidlet Botox er ikke godkjent til kosmetisk bruk. I tillegg er Botox og andre legemidler som inneholder botulinumtoksin, reseptbelagte.

Legemiddelverket får jevnlig klager på hudpleieklinikker og andre aktører innen skjønnhetspleie som driver ulovlig reklame for Botox. Det dreier seg i hovedsak om markedsføring i aviser, magasiner og på internett.

Legen er ansvarlig
Botox er ikke godkjent til kosmetisk bruk. Allikevel benyttes det ofte, og er sterkt forbundet med behandling av rynker. All bruk av reseptbelagte legemidler skal skje under ansvar og oppsyn av lege. Det er legens ansvar å lære opp annet helsepersonell, for eksempel sykepleiere. Legen skal også forsikre seg om at behandlingen skjer på trygg måte, og at den ikke gis til pasienter som kan få alvorlige reaksjoner på innholdsstoffet botulinumtoksin.

Liten kunnskap om markedsføringsregler
Legemiddelverket erfarer at det er stor uvitenhet i hudpleiebransjen om markedsføringsreglene for Botox og lignende legemidler. Når Legemiddelverket mottar klager, sender vi brev til aktøren for å informere om regelverket. Det forventes at aktørene tar dette til etterretning. Dersom regelverket ikke følges, kan Legemiddelverket iverksette sanksjoner, som for eksempel dagsbøter.

Se Reseptbelagte Legemidler og reklame