Spørsmål og svar

Spørsmålene og svarene under er oppdiktete, men illustrerer problemstillinger med hudplager og hudsykdommer og alternativer man bør tenke på ved forskjellige sammenstillinger av symptomer og tegn.