Kviser og p-piller

Er det forskjell på p-pillers effekt på huden og kvisetendens?
Ja, de “moderne” kombinasjons-p-pillene Marvelon og Mercilon som inneholder gestagenet desogestrel og Yasmin som inneholder drospirenon kan gi redusert tendens til kviser, men til gjengjeld noe økt risiko for blodpropp. “Eldre” kombinasjons piller som er basert på gestagenet levonorgestrel sammen med østrogen som Microgynon og Loette har mindre tendens til å gi blodpropp, men kan til gjengjeld gi økt acnetendens.