Nyheter

 

NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er…

Acitretin

virkestoffet i NeoTigason tbl som brukes ved alvorlig psoriasis, ichtyose («fiskehud»), og Dariers sykdom #acitretin #tigason #neotigason #roche #fosterskade