Nyheter

 

Acne nodulocystica L70.1

Acne nodulocystica L70.1 – alvorlig inflammatorisk arrgivende akne, trenger spesialistvurdering og ofte behandling med isotretinoin, ekstra tidlig debut av acne,…