Nyheter

 

Aktinisk keratose

Aktinisk keratose – også kalt solar keratose, hyppig forekommende solskade av huden som har sammenheng med totaldosen av sol gjennom…