Nyheter

 

ALAT

forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan…

ALAT

ALAT – forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling…