Nyheter

 

Basaliom

basaliom– også kalt ufarlig hudkreft er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…

Basalcellekarsinom

basalcellekarsinom– også kalt ufarlig hudkreft, er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…

Close-up of a Basal Cell Carcinoma

Hudkreft

Basalcellecarsinom(«ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom(«overflatecellekreft» og melanom(«føflekk kreft») er de vanligste. Det er i dag …