Nyheter

 

Biologisk behandling

biologisk behandling – behandling med en ny klasse medikamenter basert på molekylærbiologi og spesialdesign. Medikamentene kan hemme/blokkere spesifikke molekylære trinn…