Nyheter

 

Humira inj- Adalimumab

Humira inj- Adalimumab –TNF-α-hemmer – biologisk medisin som benyttes for psoriasisleddgikt og leddgikt. #humira, #biologisk_medisin, #psoriasisbehandling

Enbrel

Enbrel- inj –etanercept – biologisk legemiddel av type TNF (tumor nekrose faktor)-hemmer, brukes alene eller i kombinasjon med andre midler…

Biologisk behandling

biologisk behandling – behandling med en ny klasse medikamenter basert på molekylærbiologi og spesialdesign. Medikamentene kan hemme/blokkere spesifikke molekylære trinn…