Nyheter

 

biopsi

biopsi – er en vevsprøve som skjæres, skrapes eller shaves fra huden til mikroskopisk undersøkelse hos patologer som er spesialutdannet…

Hudprøve

hudprøve – kan tas overflatisk med avskrap til dyrkning på sopp, virus eller bakterier eller kirurgisk som en vevsprøve(biopsi) for…