Nyheter

 

blemme

blemme – med dette forstås som regel en «vannblemme» det vil si et lite område av huden som er hevet…

Bulløs pemfigoid

Bulløs pemfigoid L12.0 – blemmesykdom som rammer eldre og som regel krever behandling med cortisontabletter og andre immundempende medikamenter. #blemmesykdom,…

Bulla

bulla – den medisinske betegnelsen på vannblemme. det vil si et lite område av huden som er hevet opp pga…

Blemmesykdommer

blemmesykdommer (bulløse sykdommer) – sykdommer der det spontant dannes blemmer i huden, kan være arvelig som epidermolysis bullosa, kan være…