Nyheter

 

Mycostatin

Mycostatin – «Nystatin 100 000 IE» –soppmiddel mot infeksjoner i munnhule og tarm spesielt candida, tas ikke opp i kroppen…