Nyheter

 

Morbus Bowen D04.9

Morbus Bowen D04.9 – celleforandring, start på en variant av overhudscellekreft, plateepitelcarcinom, finnes først og fremst på ekstremiteter, spesielt på…

in situ

in situ – ved mikroskopisk u s av f.eks. en fjernet føflekk kan man se hvor dypt i huden en…

Aktinisk porokeratose

en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker på underarmer…

Aktinisk porokeratose

Aktinisk porokeratose –en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker…

Aktinisk keratose

Aktinisk keratose – også kalt solar keratose, hyppig forekommende solskade av huden som har sammenheng med totaldosen av sol gjennom…