Nyheter

 

Dariers sykdom

Dariers sykdom– autosomalt dominant arvelig hudsykdom som affiserer modningen av overhudscellene, og gir gulaktig fet, skjellende og delvis betente hudområder…