Nyheter

 

Trykksår

trykksår – omfatter liggesår og andre typer sår pga trykk. #trykksår, #liggesår, #decubitus

Liggesår

liggesår – sår som kommer frem ved langvarig sengeleie, evt kombinert med nedsatt bevissthet og/ eller almenntilstand, eller nedsatt følsomhet…

Decubitus

decubitus– liggesår, rammer mest personer med nedsatt almentilstand, redusert aktivitetsnivå,  og noen ganger nedsatt sensibilitet(polynevropati) og evt grunnlidelse som diabetes,…