Nyheter

 

Effloresens

effloresens – brukes i dermatologi som betegnelse på enkeltelementer (f.eks. vesikkel, bulla, papel) i en hudforandring og sammenstillingen av slike…

01Hudlegekonsultasjon0121

Hudlegekonsultasjon

er samtale og undersøkelse ifm med hudproblemstilling og hudsykdom. Først og fremst må «problemet» som pasienten kommer med …