Nyheter

 

Dupixent

Dupixent inj – ny «biologisk medisin» for personer med alvorlig og «invalidiserende» atopisk eksem.  Rekombinant, humant, monoklonalt antistoff (IgG4). Hemmer…