Nyheter

 

Xolair

Xolair   – biologisk legemiddel i sprøyteform mot kronisk elveblest, behandling gjøres på legens kontor må settes #xolair, #elveblest, #urticaria

Telfasttbl

Telfasttbl -feksofenadinhydroklorid 120 mg, resp. 180 mg, ikke søvndyssende antihistamin som benyttes ved bl a allergisk høysnue og kronisk elveblest….

Aerius

desloratadin –  antihistamin som benyttes ved høysnue og elveblest #aerius #desloratadin #allergi #urticaria #elveblest

Dermografisme

dermografisme – en form for ømfindtlighet i huden som arter seg slik at overflatisk kløe kan frembringe et elveblestliknende utslett…