Nyheter

 

Remicade

Remicade – etanercept- TNF hemmer, «biologisk medisin», som benyttes ved leddgikt og psoriasisleddgikt, behandlingen kan ha bivirkninger og krever spesiell…

Enbrel

Enbrel- inj –etanercept – biologisk legemiddel av type TNF (tumor nekrose faktor)-hemmer, brukes alene eller i kombinasjon med andre midler…