Nyheter

 

Skjeggsopp

skjeggsopp – vanlig betegnelse på irritasjon av skjeggrøttene som oftest skyldes inngrodde hår (pseudomykose) og sekundær infeksjon med gule stafylokokker,…