Nyheter

 

GT-gamma

GT-gamma – blodprøve på leverfunksjon som er spesielt sensitiv på alkoholpåvirkning av leveren og kan gi forbigående utslag uten at…