Nyheter

 

Photocure

Photocure – Det norske firmaet som utviklet fotodynamisk behandling for hudkreft på det Norske Radiumhospital med kremen Metvix og som…

høyfjellssol

høyfjellssol –  Høyfjellssol, kvartslampe, betegnelse på lampe som består av kvartsglass og inneholder kvikksølvdamp. Lampen sender ut ultrafiolett stråling, også…

Solarium

solarium – et sted der man kan sole seg med helkroppskabinetter for å oppnå brunfarge og evt andre ledsagende helseeffekter,…

Hudkreft

hudkreft – basalcellecarsinom («ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom («overflatecellekreft» og melanom(«føflekk-kreft»)er de vanligste. Det er i dag gode holdepunkter for at de…

14PDT_IMG_5024

Fotodynamisk behandling (PDT)

Fotodynamisk  behandling(PDT) – med MetVix krem fra PhotoCure utføres hos de fleste norske hudleger på egnete lesjoner. Ved behandlingen tas…