Nyheter

 

Hudlegekonsultasjon

hudlegekonsultasjon–er samtale og undersøkelse ifm med hudproblemstilling og/eller hudsykdom. Først og fremst må «problemet» som pasienten kommer med kartlegges og…