Nyheter

 

NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er…

ichthyosis vulgaris

ichthyosis vulgaris– «fiskehud», en form for tørrhet i huden som gjør at overhuden blir svært tørr og danner et skjellaktig…

Lamellær iktyose

lamellær iktyose– en form for arvelig «fiskehud» der det er kraftig skjellaktig lagdeling av huden, som krever stadig behandling med…

Fiskehud

fiskehud– ichtyose, en arvelig «tørrhet» i huden som gjør at det blir synlig et fiskehudsmønster, forskjellige grader, men trenger ikke…