Nyheter

 

NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er…