Nyheter

 

Pemfigoid

pemfigoid – kronisk blemmesykdom som sees hos eldre, gjerne med redusert almentilstand, må ofte behandles med cortison og andre immundempende…