Nyheter

 

Legemiddelutslett

Legemiddelutslett L27.0 – utslett forårsaket av legemidler oftest tabletter, kan ha forskjellige uttrykksformer, men sitter ofte sentralt og symmetrisk på…

Erythema multiforme

Erythema multiforme L51.9 – utslett med “blink”- liknende runde effloresenser på huden, ofte forårsaket av legemiddelreaksjon, men kan også utløses…