Nyheter

 

Liktorn

liktorn – fortykkelse i hornhuden som regel etter langvarig og gjentatt trykkpåvirkning eller skade f.eks. ved stadig bruk av for…

Clavus

clavus – liktorn, skyldes vedvarende eller gjentatt trykkpåvirkning på samme sted, noe som medfører at epidermis danner fortykket hornhud(keratin) som…