Nyheter

 

Lopper

lopper –mest vanlig er fuglelopper (Ceratophyllus gallinae)som finnes i reder under takmøner og klekkes om våren når solen begynner å…