Nyheter

 

Blykoloritt

blykoloritt – en spesielt blåhvit hudfarge som skyldes blyforgiftning. I  romertid / middelalder ble bly benyttet i kosmetikk og  med…